Retourneren

Op deze pagina vindt u informatie over het herroepen van de koopovereenkomst. Deze pagina heeft betrekking op de Wet Koop op Stastand, volgens welke je het recht hebt om het product te beoordelen en eventueel binnen 14 dagen retour te sturen (afkoelingsperiode, bedenktijd, herroepen van de overeenkomst). Daarbij geldt een aantal voorwaarden, dus leest u onderstaande goed door.

 

Let op: Wilt u uw bestelling retourneren om een reden anders dan de koopovereenkomst te herroepen, bijvoorbeeld om een defect product te laten repareren? Neem dan contact op via het contactformulier op deze website of mail naar info@usedgear.nl.

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (UsedGear te Stirlingweg 12 5466AV Veghel, info@usedgear.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv schriftelijk per post, e-mail of contactformulier) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier (hier te vinden) voor ontbinding en herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website (www.usedgear.nl/contact) en per mail (info@usedgear.nl). Als u van deze mogelijkheid gebruikt maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Om fraude en te voorkomen zijn alle apparaten voorzien van een verzegeling. Het herroepingsrecht is niet van kracht indien de verzegeling is verbroken en/of verwijderd na de levering.

Retourvoorwaarden

Het geretourneerde product dient in werkende staat te zijn zoals bij levering, compleet, en vrij van extra beschadigingen. Het product mag slechts zeer kort gebruikt zijn, zoals dat in de showroom kan om het product in te kunnen schatten. Is het product minder waard geworden dan de aanvankelijke verkoopprijs, doordat het op een andere manier gebruikt is, dan restitueren wij slechts een deel van het aankoopbedrag.

De datum van aanmelding van de retour moet binnen de periode van 14 dagen (na de dag van de bezorging) vallen. De beste manier om een retour aan te melden is door middel van het mailen van het herroepingsformulier naar info@usedgear.nl. Ons retour-adres is: UsedGear Retour, Stirlingweg 12, 5466AV Veghel. De kosten van het retourneren zijn voor eigen rekening.

Als een geretourneerd product niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, dan houden we een percentage op het aankoopbedrag in (de zogenaamde gebruikersvergoeding):

Situatie en bijbehorende waardevermindering:

  • Product wordt retour gemeld na 14 dagen: retournering niet mogelijk
  • Verzegeling is gebroken/verwijderd: retournering niet mogelijk
  • Product is licht beschadigd/vuil/incompleet: minus 20%
  • Één onderdeel/accessoire ontbreekt: retournering niet mogelijk, of minus 20%
  • Meerdere onderdelen/accessoires ontbreken: retournering niet mogelijk, of minus 40%
  • Product is zwaar beschadigd: Retournering niet mogelijk, of minus 50%

Retourneren tip

Wettelijk gezien ben je zelf verantwoordelijk voor jouw retourzending. Daarom raden wij je aan om je retourzending verzekerd te verzenden. PostNL biedt een een nette meerprijs voor het verzekeren van je pakket tot € 5500,00.